2 3 4 5

Posvetite se lepšoj strani biznisa.

Briga o administraciji je u sigurnim rukama. Kontaktirajte nas

Ko su naši klijenti?

Klijenti agencije su različitih pravnih formi i delatnosti. Usluge pružamo mikro i malim preduzećima, preduzetnicima koji vode knjige i paušalcima, predstavništvima i ograncima stranih firmi. Obuhvatamo sva polja poslovanja, kao što su trgovina na veliko i malo, proizvodnja i pružanje usluga, uvoz i izvoz, menjačnice, građevinarstvo, izradu softvera…

klijenti knjigovodstvo

Usluge

Knjigovodstvo i računovodstvo

Kao osnovna usluga Agencije, knjigovodstvo i računovodstvo ohuhvata celokupni spektar aktivnosti od kojih su samo neke vođenje knjiga, knjiženja, izrada obračuna, izrada izveštaja… Sve u skladu sa računovodstvenim principima i međunarodnim standardima.

savetovanje

Poslovno savetovanje

Naš tim je tu da vam pomogne u snalaženju sa zakonskim propisima, računovodstvenim, finansijskim i administrativnim pitanjima. Vršimo optimizaciju računovodstva u skladu sa potrebama klijenta kako bi postigli najekonomičnije rešenje koje odgovara svim pravnim regulativama.

administrativne usluge

Administrativne usluge i terenski rad

U cilju Vaše rasterećenosti, nudimo usluge pripreme poslovne dokumentacije, obrade pošte, korespondencije, sastavljanje različitih dopisa, predračuna, ponuda, zahteva, računa i ostalih potrebnih dokumenata. Takođe, umesto Vas izlazimo na teren, jer ne želimo da dragoceno vreme provodite na mnogobrojnim šalterima.

osnivanje firme pomoc

Pomoć pri osnivanju

Za nove preduzetnike, ulazak u svet vođenja firme može biti naporan, ali za time nema potrebe. Približićemo vam sve pojmove koje je potrebno da znate, a umesto vas ćemo obaviti sve korake koji su potrebni za osnivanje uspešnog preduzeća.

Dodatne pogodnosti

Online pristup

Agencija omogućava Klijentu kontinuirani dvadesetčetvoročasovni online internet pristup svim njegovim knjigovodstvenim, poreskim, trgovačkim, ali i svim drugim izveštajima koje mu vodi Agencija. Moguće je dogovoriti da Klijent sam unosi deo poslovnih promena u knjigovodstvenu aplikaciju: vođenje zaliha u veleprodaji, kalkulacije i pazari u maloprodaji, troškovi poslovanja i slično. Na ovaj način Klijent ima potpuni neposredni uvid u sve što o njemu vodi Agencija.

}

Ažurnost

Princip rada “dan za dan” omogućava agenciji dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontrolno – inspekcijskih organa, tako i za potrebe menadžmenta firme.

i

Dnevni izveštaj

Kreiranje i dnevno dostavljanje klijentu svih knjigovodstvenih izveštaja standard je Agencije kojemu je cilj da posao knjigovodstva ne bude sam sebi svrha, odnosno zadovoljavanje zakonske obaveze.

Cenovnik

Cena računovodstvene, odnosno knjigovodstvene usluge kod svakog klijenta utvrđuje se i ugovara posebno, a zavisi prvenstveno od delatnosti klijenta i obima posla.

Računovodstvene, knjigovodstvene usluge

Preduzeće, vođenje knjiga i završni račun, jeste u PDV-uod 200 EUR
Preduzeće, vođenje knjiga i završni račun, nije u PDV-uod 150 EUR
Preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, jeste u PDV-uod 150 EUR
Preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, nije u PDV-uod 120 EUR
Preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, nije u PDV-u (usluge)od 100 EUR
Udruženja, vođenje knjiga i ZRod 150 EUR
Paušalno oporezovan preduzetnik50 EUR
Preduzeće u mirovanju50 EUR
Preduzetnička radnja u mirovanju40 EUR

Usluge osnivanja, statusnih promena, likvidacije i prestanka preduzeća i radnji

Osnivanje preduzeća (doo)od 120 EUR
Osnivanje preduzetnika - preduzetničke radnje (trgovinska, zanatska, ugostiteljska, agencija ...)80 EUR*
Registracija promena kod preduzeća (promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja, kapitala)50 EUR za prvu + 10 EUR za svaku sledeću promenu*
Registracija promena kod preduzetnika (prijava početka obavljanja delatnosti; promena ličnih podataka o preduzetniku, ortacima)40 EUR za prvu + 5 EUR za svaku sledeću promenu*
Prenos udela - promena osnivača - prodaja firme (doo)100 EUR*
Likvidacija preduzeća (doo)100 EUR pokretanje postupka + 100 EUR okončanje postupka*
Brisanje preduzetnika - preduzetničke radnje50 EUR*
Promena pravne forme - preduzetnik u privredno društvo200 EUR*
* Naknadne takse i troškovi

Ostale usluge

Savetovanje iz područja osnivanja preduzeća i radnjiod 20 EUR
Savetovanje iz ostalih područja poslovanja Agencije (za klijente Agencije sastavni je deo cene osnovne usluge)od 20 - 100 EUR
Upis u registar ponuđača za javne nabavkeod 200 EUR
Izrada i elektronska predaja poreske prijave godišnjeg poreza na dohodak građana, Obrazac PPDG-2Rod 50 EUR
Odobrenje za privremeni boravak stranacaod 20 EUR
Dozvola za rad stranacaod 20 EUR

Komunikacija na stranom jeziku

Sve cene u cenovniku podrazumevaju korespondenciju (pisanje) i komunikaciju (razgovor) na srpskom jeziku. Korespondencija ili komunikacija na stranom jeziku cenu uvećava za 50%, odnosno korespondencija i komunikacija zajedno na stranom jeziku cenu uvećavaju 100%. Komunikacija na stranom jeziku uz prevodioca kojeg obezbeđuje klijent cenu usluge povećava za 25%.

klijenti knjigovodstvo

Kontakt

Knjigovodstvena agencija GATTO K.A.

Adresa:

Stevana Đurđevića Trošarinca 5B

11030 Beograd, Čukarica

Telefon:

060/616-72-86

E-mail:

office@gatto.rs

PIB

109584092

Matični broj

64284070

Pretežna delatnost

6920

Tekući račun

Banca Intesa A.D.

160-452853-02

Pošaljite nam poruku

11 + 3 =

Knjigovodstvena Agencija Gatto